Ezan İle İlgili Konular

Kategori : Hadisler

Ezan İle İlgili Konular
(1) Bilal Radiyallahu Anhın Ezanı


(21) Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaz vakitlerinde insanları toplamak için çan (zil) yapılmasını emredince, rüyamda bir şahıs etrafımda elinde çanla dolaştı.

Ben o şahsa:

Ey Allahın! Kulu, elindeki o çanı satar mısın? dedim.

O şahıs:

Çanı ne yapacaksın? dedi.

Ben:

Onunla insanları namaza çağıracağım dedim.

O şahıs:

Sana çandan daha hayırlı bir şeye delillik edeyim mi? dedi.

Ben:

Evet dedim.

O şahıs:

Allah-u Ekber Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Allah-u Ekber

Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah

Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah, Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah

Hayya Alassalah, Hayya Alassalah

Hayya Alel-Felah, Hayya Alel-Felah

Allah-u Ekber Allah-u Ekber La İlahe İllallah, dersin dedi.

Sonra benden biraz uzaklaştı ve şöyle dedi:

Namaza kalktığın vakitte:

Allah-u Ekber Allah-u Ekber

Eşhedü Ella İlahe İllallah

Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah

Hayya Alassalah, Hayya Alel-Felah

Kad Kametissalatu Kad Kametissalah

Allah-u Ekber Allah-u Ekber La İlahe İllallah, dersin dedi.

Sabah olunca Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e gelerek gördüğüm rüyayı haber verdim.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Bu hak rüyadır inşallah, Bilalle birlikte kalkın gördüklerini Bilala söyle, Bilal onları ezan olarak okusun. Çünkü Bilalın sesi senden daha yüksektir buyurdu. Bilalle kalktık, ben ona söylüyordum o da okuyordu. Ömer (Radiyallahu Anh) Bilalın ezanını işitince ridasını sürükler bir halde Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e geldi ve şöyle dedi:

Seni hak Rasul olarak gönderen Allaha yemin ederim ki Abdullahın gördüğünü ben de gördüm.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bunun üzerine:

Allaha hamd olsun buyurdu.

Ebu Davud 499, Tirmizi 189, Darimi 1/268, İbni Mace 706, İbni Huzeyme 363, İbni Hibban Mevarid 287, Beyhaki 1/391, Ahmed 4/43, Albânî İrva 246
(2) Bilal Radiyallahu Anhın Kameti Tek Lafızlarladır

(22) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in zamanında, ezan ikişer ikişer, kamet ise teker teker okunurdu. Ancak (müezzin) kamet getirirken:

Kad Kametissalatu Kad Kametissalatu derdi. Biz kameti işitince kalkar abdest alır namaza gelirdik.

Ebu Davud 510, Nesei 627, Darimi 1/270, İbni Huzeyme 1/193, İbni Hibban Mevarid 290, 291, Tayalisi 1923, Darekutni 1/239, Hâkim 1/198, Beyhaki 1/413, Ahmed 2/87

(23) Enes (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Bilal ezanı çift çift, kameti tek tek okumakla emir olundu. Ancak Kad Kametissalatu kelimesi bundan müstesnadır o da çift çift okunacak dedi.

Buhari 658, Müslim 378/5, Ebu Avane 1/326, Ebu Davud 508, Nesei 626, Tirmizi 194, Darimi 1/270, İbni Mace 729, İbni Huzeyme 375, İbni Hibban 1675, Ahmed 3/103
(3) Ebu Mahzuren Radiyallahu Anhın Ezanı ve Kameti

(24) Ebu Mahzûre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in kendisine ezanı on dokuz kelime, kameti on yedi kelime olarak öğrettiğini haber verdi. Ezan:

Allah-u Ekber Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Allah-u Ekber

Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah

Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah, Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah

Eşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhedü Ella İlahe İllallah

Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah, Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah

Hayya Alassalah, Hayya Alassalah Hayya Alel-Felah, Hayya Alel-Felah

Allah-u Ekber Allah-u Ekber La İlahe İllallah.

Kamet ise:

Allah-u Ekber Allah-u Ekber Allah-u Ekber Allah-u Ekber

Eşhedü Ella İlahe İllallah Eşhedü Ella İlahe İllallah

Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah Eşhedü Enne Muhammeden Rasulullah

Hayya Alassalah Hayya Alassalah, Hayya Alel-Felah Hayya Alel-Felah

Kad Kametissalatu, Kad Kametissalah

Allah-u Ekber Allah-u Ekber La İlahe İllallah.

Ebu Davud 502, Ebu Avane 964, Nesei 630, Tirmizi 192, Darimi 1/271, İbni Mace 709, İbni Huzeyme 377, 378, İbni Hibban Mevarid 288, Tayalisi 1354, Ahmed 6/401
(4) Sabah Ezanında Namaz Uykudan Hayırlıdır Denir

(25) Bilal (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Kendisi Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e sabah namazının vaktinin girdiğini haber verdi. Kendisine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) uyuyor denildi.

Bilal (Radiyallahu Anh):

Namaz uykudan daha hayırlıdır, namaz uykudan daha hayırlıdır dedi. Bu ifade sabah ezanında kararlaştırıldı ve iş bu hal üzere sabit oldu.

İbni Mace 716

ismail 04-09-2012 19:19
    Alakalı Konular: hadisezanla ilgili hadisler
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde