Allah Seni Bağışlamaz! Diyen Adam

Kategori : Hadisler

Allah Seni Bağışlamaz! Diyen Adam

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) işittim şöyle buyuruyordu:

İsrail oğullarında kendi aralarında kardeşlik bağı kurmuş iki kişi vardı. Bunlardan birisi günah işler, diğeri ibadetlerde müctehid idi (çalışırdı).

İbadetlerde uğraşan kişi, diğerini günah üzere gördü ve ona:

Bu işten vazgeç! derdi.

Yine bir gün onu bir günah üzere gördü ve ona:

Bu işten vazgeç! dedi.

Günah işleyen kişi de:

Sen beni Rabbimle baş başa bırak! Sen benim üzerime bir bekçi mi gönderildin? dedi.

İbadetlerde uğraşan kişi de:

Allaha yemin ederim ki Allah seni bağışlamaz! ya da Allah seni cennete girdirmez! dedi.

Derken ikisi de öldü ve her ikisi de âlemlerin Rabbinin huzurunda bir araya geldiler.

Allah-u Teâlâ, ibadetlerde uğraşan kişiye:

Sen Beni biliyor muydun? Yoksa benim elimde bulunanlara güç yetiren birisi miydin? diye sordu.

Allah-u Teâlâ, günah işleyen kişiye:

Rahmetimle git! Cennete gir, dedi.

Allah-u Teâlâ, ibadetlerde uğraşan kişi için de:

Bunu cehenneme götürün! dedi.

Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Nefsim elinde olan Allaha yemin ederim ki o kişi bir kelime konuştu, dünyasını ve ahiretini azaba sürükledi.

Ebu Davud 4901

Cündeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Bir adam; Vallahi Allah falanı bağışlamaz dedi. Kuşkusuz ki Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu:

Benim adıma falanı bağışlamayacağıma yemin eden de kimmiş?! Kuşkusuz ki Ben onu bağışladım ve senin amelini de iptal ettim!

Müslim 2621/137

ismail 05-09-2012 15:07
    Alakalı Konular: hadis
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde