Allah Azze ve Cellenin Güldüğü Adam

Kategori : Hadisler

 

Allah Azze ve Cellenin Güldüğü Adam 

Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Cennete en son giren kişi cehennemden çıkarken bazen yürür bazen düşer. Cehennemden kurtulduğu vakit döner ve:

Beni senden kurtaran Allahın şanı ne yücedir der. Allah bana öncekilere ve sonrakilere yapmadığı ihsanı yapmıştır, der. Ona bir ağaç gösterilir.

Derki:

Rabbim beni bu ağaca yaklaştır, gölgesinde gölgeleneyim, suyundan içeyim.

Allah-u Teâlâ:

Ey Âdemoğlu! Bunu sana verirsem umulur ki başka şeyler de istersin.

Kul:

Hayır, Rabbim der ve başka bir şey istemeyeceğini vaad eder. Rabbi, kulunun sabırsızlığını mazur görür ve altında gölgelenmesi, suyundan içmesi için ağaca yaklaştırır. Sonra cennetin kapısının yanında ilkinden daha güzel bir ağaç yükseltilir.

Kul:

Rabbim, altında gölgelenmem ve suyundun içebilmem için beni bu ağaca yaklaştır, Senden başka bir şey istemiyorum der.

Allah-u Teâlâ:

Ey Âdemoğlu! Az önce başka bir şey istemeyeceğine dair bana söz vermedin mi? Her halde bu ağaca seni yaklaştırsam başka şeyler de istersin buyurur.

Kul yine başka bir şey istemeyeceğine dair Allaha söz verir. Allah-u Teâlâ kulun sabırsızlığını bilir ve mazur görür, kulu ağaca yaklaştırır. Sonra cennetin kapısından ilk ikisinden daha güzel olan başka bir ağaç gösterilir.

Kul:

Rabbim! Altında gölgelenebilmem ve suyundan içebilmem için beni bu ağaca yaklaştır, Senden başka bir şey istemiyorum der.

Allah-u Teâlâ:

Ey Âdemoğlu! Az önce başka bir şey istemeyeceğini bana vaad etmedin mi? buyurur.

Kul:

Rabbim! Bundan başka bir şey istemeyeceğim der. Rabbi kulunun sabırsızlığını mazur görüp onu ağaca yaklaştırır. Kul ağaca yaklaştığı vakit cennet ahalisinin seslerini işitir ve:

Rabbim! Beni cennetine al der.

Allah-u Teâlâ:

Ey Âdemoğlu! Senin isteklerini ne durdurur. Sana dünya ve bir benzerini vermem seni hoşnut eder mi? buyurur.

Kul:

Rabbim! Sen âlemlerin sahibi olduğun halde benimle alay mı ediyorsun? der.

Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) bu hadisi rivayet ettikten sonra güldü.

Sonra:

Benim neden güldüğümü sormayacak mısınız? dedi.

Yanında bulunanlar:

Neden gülüyorsun? dediler.

Abdullah ibni Mesud (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Çünkü Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)de gülmüştü.

Sahabeler:

Neden gülüyorsun ya Rasulallah? diye sorduklarında ise Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Allah Azze ve Cellede gülmüştür, dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:

Kulun bu sorusu üzerine Allah-u Teâlâ:

Ben alay etmiyorum, fakat dilediğimi yapmaya benim gücüm yeter buyurmuştur.

Müslim

 

ismail 05-09-2012 15:01 Edit:05-09-2012 15:02
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde