Namazın Vucubiyeti İle İlgili Konular

Kategori : Hadisler

Namazın Vucubiyeti İle İlgili Konular
(1) Namazın Farziyeti

(1) Talha bin Ubeydullah (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Necd halkından saçı başı dağınık bir kimse Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e geldi. Uzaktan sesinin uğultusunu duyuyor, fakat ne dediğini anlamıyorduk. Nihayet Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e yaklaştı. Meğer o kimse İslamın ne olduğunu soruyormuş.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Bir gün ve gecesinde beş vakit namaz kılmaktır buyurdu.

O kimse:

Üzerime bu namazdan gayrı namaz var mı? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Hayır, ancak sen nafile kılarsan bu müstesnadır buyurdu.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) devamla:

Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu.

O kimse:

Üzerime bu oruçtan gayrı tutmam gereken oruç var mı? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Hayır, ancak sen nafile olarak oruç tutarsan bu müstesnadır buyurdu.

Talha (Radiyallahu Anh) der ki:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona zekâtı da anlattı.

O kimse:

Üzerime bu zekâttan gayrı vermem gereken başka bir zekât var mı? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Hayır, ancak sen nafile olarak sadaka verirsen bu müstesnadır buyurdu.

Müteakiben o kimse:

Vallahi bunun üzerine ne artırırım ne de eksiltirim diyerek arkasını dönüp gitti.

Bunun üzerine Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Eğer doğru söylüyorsa felah bulmuştur buyurdu.

Malik 1/175/94, Buhari 1767, Müslim 11/89, Ebu Avane 1/310, Ebu Davud 391, Nesei 457, Darimi 1/309, İbni Huzeyme 306, İbni Hibban 1724, Begavi 1/18, Ahmed 1/162

(2) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e bir şey sormaktan yasaklanmıştık. Çöl ahalisinden akıllı bir kimsenin gelip Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e bir şeyler sorması bizim de onu dinlememiz hoşumuza giderdi.

Bir gün çöl ahalisinden bir adam geldi ve:

Ey Muhammed! Elçin bize geldi ve Allahın seni Rasul olarak gönderdiğini söylediğini bize haber verdi! dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Doğru söylemiştir dedi.

Adam:

Semayı kim yarattı? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Allah dedi.

Adam:

Yeri kim yarattı? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Allah dedi.

Adam:

Yeryüzündeki (bu) dağları kim dikti? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Allah dedi.

Adam:

Yeryüzündeki faydalı şeyleri kim yarattı? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Allah dedi.

Adam:

Semavat ve arzı yaratan, orada dağları yükseltip faydalı şeyler meydana getiren Allah hakkı için seni gerçekten Allah mı Rasul yaptı? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):


Evet dedi.

Adam:

Bize gelen elçin, her gün ve gecede üzerimize beş vakit namazın farz olduğunu söyledi! dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Doğru söylemiştir dedi.

Adam:

Seni Rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Evet dedi.

Adam:

Elçin, bizim mallarımızdan zekâtın üzerimize farz olduğunu söyledi! dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Doğru söylemiştir dedi.

Adam:

Seni Rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Evet dedi.

Adam:

Elçin, her sene Ramazan ayında orucun üzerimize farz olduğunu söyledi! dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Doğru söylemiştir dedi.

Adam:

Seni Rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Evet dedi.

Adam:

Elçin, yoluna gücü yetene Kâbeyi hac etmenin üzerimize farz olduğunu söyledi! dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Doğru söylemiştir dedi.

Adam:

Seni Rasul gönderen Zata yemin veriyorum, bunu sana gerçekten Allah mı emretti? dedi.

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Evet dedi.

Adam:

Seni hak ile gönderen Zata yemin ederim ki, bunlara bir şey eklemeyeceğim; bunlardan hiçbir şeyi de eksiltmeyeceğim! dedi.

Arkasını dönüp gidince, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Eğer doğru söylüyorsa elbette cennete girer buyurdu.

Nesei 2090, Müslim 12/10, İbni Ebi Şeybe el-İman 45, Tirmizi 619, Ahmed 13010
(2) Çocuğa Namaz Ne Zaman Emredilir

(3) Sebra (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Çocuk yedi yaşına erdiğinde namazı emredin! On yaşına geldiğinde (namaz kılmazsa) dövün! buyurdu.

Ebu Davud 494, Tirmizi 407, Darimi 1/273, İbni Ebi Şeybe 1/381, İbni Huzeyme 1002, Darekutni 1/230, Ahmed 3/01

(4) Aişe (Radiyallahu Anha) şöyle dedi:

Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):

Üç kişiden kalem kaldırıldı.

1) Uyuyan uyanıncaya kadar,

2) Deli akıllanıncaya kadar,

3) Çocuk büyüyünceye ihtilam oluncaya kadar (bunlara sorumluluk yoktur) buyurdu.

Ebu Davud 4398, Nesei 3432, Darimi 2/93, İbni Mace 2041, İbni Hibban 142, İbnul-Carud 148, Hâkim 2/59, Ahmed 6/100

ismail 04-09-2012 19:15
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde