HZ. İSHÂK (a.s)

Kategori : Peygamberlerin Hayatı

 

İbrahim (a.s)´ın Hz. Sâre´den doğan ikinci oğlu.

Hz. Sâre´nin çocuğu olmadığı için kocasına cariyesi Hacer´i hediye etmiştir. Hz. Hacer Hz. İsmail´i doğurunca, Hz. Sâre üzülmüştür. Hz. İbrahim yüz yirmi yaşında Hz. Sâre doksan yaşında iken Allah´ın bir lutfu ve mucizesi olarak İshâk (a.s) doğmuştur (bk. Hâkim, Müstedrek, 11, 556).

Kur´an-ı Kerim´de bu olay şöyle anlatılır: "And olsun ki, elçilerimiz İbrahim´e müjde ile gelip; "Selâm", dediler. O da "Selâm" dedi ve eğlenmeden gidip kızartılmış bir buzağı getirdi. Onların ellerinin buna uzanmadığını görünce hoşlanmadı ve kalbine bir korku geldi. Onlar "korkma biz lût kavmine gönderildik" dediler. İbrahim´in ayakta duran zevcesi güldü. Biz de ona İshak´ı ardından da torunu Yâkub´u müjdeledik. Kadın "vay, kendim koca bir karı, şu zevcimde bir ihtiyar iken ben mi doğuracakmışım? Bu doğrusu pek şaşılacak bir iş" dedi. Melekler "ey evin hanımı. Allah´ın rahmeti ve bereketleri üzerinize olmuşken, nasıl Allah´ın işine şaşacaksın. O Hamid ve Meciddir" dediler (Hûd, 11 /73).

İshâk (a.s)´ın tarih kitaplarında anlatıları şemâili şöyledir. Uzun boylu, kara gözlü, buğday benizli, yüzü güzel, konuşması düzgün, saçı, sakalı bembeyazdı. Siret ve sureti babası İbrahim (a.s)´a benzerdi (Hâkim, Müstedrek, 11, 557). Hz. İshâk´ın Yakub ve ´Ays adında iki oğlu olmuştur. Yakub (a.s) daha güzel yüzlü, daha düzgün konuşmalı ve zarafet ve güzelliği daha çok olandı. Ays, Rumların yaşadığı bölgede ikamet etmişti (Hâkim, Müstedrek, l l, 557).

İshâk (a.s) Kur´an-ı Kerim´de de övülmüştür: "Ey Muhammed; güçlü ve anlayışlı olan kullarımız İbrahim, İshâk ve Yakub´u da an! Biz onları âhiret yurdunu düşünen samimi kimseler kıldık. Doğrusu onlar bizim yanımızda seçkin, iyi kimselerdir" (Sâd, 38/45-47). İshâk (a.s) babasının ölümünden sonra Sam bölgesine peygamber olarak vazifelendirilmiş, Allah´u Teâlâ onu seçkin ve hayırlı bir insan eylemiştir.

"İbrahim´e salihlerden bir peygamber olmak üzere de İshâk´ı müjdeledik. Hem ona hem de İshâk´a feyz ve bereketler verdik. Her ikisinin neslinden iyi hareket edeni de vardır, nefsine apaçık zulmedeni de vardır" (es-Sâffât, 37/112, 113).

Hz. İshak rivayete göre yüzaltmış yaslarında bu günkü Filistin´in bulunduğu bölgede Kudüs yakınlarında vefat etmiş, babası İbrahim (a.s)´ın Mezradaki kabrinin yanına defnedilmiştir (İbnu´l-Esîr el-Kâmil fi´t- Tarih, 1, 127).

ismail 30-11-2009 21:36
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde