Abdest

Hz. İBRÂHİM (a.s)

 

Kur´an-ı Kerim´de Allahu Teâlâ´nın "Halil" dost diye nitelediği ulu´l-azm mertebesinde olan peygamber.

Nuh (a.s)´un çocukları ve torunları, önce Irak´a yerleşmiş ve Fırat nehrinin yakın bir yerinde Babil şehrini kurmuşlardı. Daha sonra, burada yerleşmiş olanlardan bir grup ayrılıp Dicle kıyısında -bugün Musul şehrinin civarında- Ninova şehrini inşâ etmişlerdi. Babil´deki halkın yerlileri olan Nabt kavmi, Süryânî dilini konuşmakta olup Babil şehrini de başkent yapmışlardı. Ninova´da ortaya çıkan Asur devletinde ise başkent Ninova olup, Babil´i hâkimiyetleri altına almıştı. Bi... Devamı


Namazın Edebî

Hz. Peygamberin bir veya iki kere yaptığı ve devam etmediği şeye edep, mendup veya müstehap denir. Rüku ve secdede tespihlerin üçten fazla yapılması, sünnet olan okuyuştan fazla kıraatte bulunulması gibi. Edepler sünnetleri tamamlamak için meşru kılınmıştır. Hanefilere göre namazın edepleri şunlardır (bk. Buhari, Salat, 9; Ebû Davud, 106,107).

1) Erkeklerin iki avuçlarını iftitah tekbiri alırken yenlerinin içinden çıkarması menduptur. Bu durum da tevazua daha yakındır. Ancak soğuk gibi zaruret hali müstesnadır. Kadınlar ise kollarının açılmamsı için ellerini elbisenin altından kaldır... Devamı


Resimlerle Abdest Nasıl Alınır

Önce kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşey-tanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur. xc1

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.

xc2

Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iy... Devamı


Abdestin Farzları Nelerdir?

xc14

ABDESTİN FARZLARI1- Yüzünü yıkamak.2- Kollarını (dirsekleriyle beraber) yıkamak.3- Başının dörtte birini meshetmek.4- Ayaklarını (topuklarıyla beraber) yıkamak.

... Devamı

Abdesti bozan şeyler nelerdir?

xc15

Abdesti bozan şeyler nelerdir? 

1- Vücudun her hangi bir yerinden kan ve irin gibi bir şeyin çıkması, 2- Ağız dolusu kusmak, 3- Küçük veya büyük tuvalet yapmak ve yellenmek, 4- Bayılmak, sarhoş olmak, 5- Namazda yanındaki kişinin işiteceği kadar gülmek, 6- Yatarak veya bir yere dayanarak uyumak, 7- Tükürdüğü zaman tükürüğünün yarısı veya fazlasının kan olması.

... Devamı

Abdestin sünnetleri

1- Abdeste başlarken, Besmele okumak.2- Elleri, bilekleri ile beraber, üç kere yıkamak.3- Ağzı, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak.4- Burnu, ayrı ayrı su ile, üç kere yıkamak.5- Kaş, sakalı ve bıyık altındaki görünmeyen deriyi, yüzü yıkarken ıslatmak.6- Yüzünü yıkarken, iki kaşın altını ıslatmak.7- Sakalın, sarkan kısmını mesh etmek.8- Sakalın, sarkan kısmını sağ elin yaş parmaklarını tarak gibi sokarak hilallemek.9- Dişleri bir şey ile ovmak, temizlemek.10- Başın her tarafını bir kere mesh etmek.11- İki kulağı bir kere mesh etmek.12- El ve ayak parmaklarının arasını hilallemek.13- Enseyi ü... Devamı


Abdestin Fazileti

xc16Abdestin Fazileti Abdest, belirli organları usulüne uygun olarak yıkamak ve meshetmek suretiyle yapılan temizliktir. Abdest almanın fazileti ve manevî faydaları hakkında sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:"Bir müslüman abdest alırken ellerini yıkayınca elleri ile yaptığı günahları bağışlanır, yüzünü yıkayınca gözleri ile işlediği günahları, başını meshedince kulakları ile dinleyerek işlediği günahları, ayaklarını yıkayınca da ayaklan ile yürüyerek işlediği günahları bağışlanır.""Sizden biri eksiksiz ol... Devamı

Abdestin Adabı

xc17

Abdestin Adabı

1) Namaz vakti girmeden abdest alıp namaza hazır olmak,2) Abdest alırken kıbleye dönmek,3) Yüksek bir yere oturmak,4) Abdestte başkasından yardım istememek,5) Abdest alırken mecbur olmadıkça konuşmamak,6) Abdestte suyu israf derecesinde çok kullanmamak, suyu abdest organlarından damlamıyacak kadar da az kullanmamak,7) Abdestten sonra kıbleye karşı Kelime-i Şehadet getirmek,

... Devamı

Abdestin Mekruhları

xc18

Abdestin Mekruhları

1- Yüzüne suyu çarparak vurmak.2- Abdest aldığı suya üflemek.3- Üçten eksik veya fazla yıkamak.4- Abdest aldığı suya veya leğene tükürmek veya sümkürmek.5- Gargara yaparken boğazına su kaçırmak.6- Ayaklarını yıkarken kıbleye doğru uzatmak.7- Gözünü yummak veya pek açmak.8- Soldan başlamak.9- Sağ eliyle sümkürmek.10- Sol eliyle ağzına veya burnuna su vermek.11- Güneşte kalıp ısınmış su ile abdest almak. 12- Abdest alırken konuşmak.13- Abdest alırken avret yerini açmaktır... Devamı


Hastalar Nasıl Abdest Alır?

Hastalar nasıl abdest alır

Sual: Yatalak bir hasta, nasıl abdest alır, nasıl namaz kılar?CEVAPAbdest alması veya aldırtılması mümkün değilse, teyemmüm eder, namazlarını ima ile kılar. (Merakıl-felah)Sual: Abdest almama bir başkası yardım edebilir mi?CEVAPEdebilir. Hastanın çocuğu ve ücret ile tuttuğu kimse, abdest için yardıma mecburdur. Hasta başkalarından da yardım ister. Fakat, başkaları yardıma mecbur değildir. Sual: Hasta olan karı-kocanın birbirine abdest aldırması gerekir mi?CEVAPKarı-koca birbirine abdest aldırması gerekmez. Aldırırsa iyi olur.Sual: Elinde çatlak, yara veya e... Devamı


Özür sahibi ve Malikiyi taklit

Özür sahibi ve Malikiyi taklitSual: Herhangi bir şekilde abdest tutamayan kimse, nasıl hareket eder?CEVAPAbdest tutamayan kimse, özür sahibi ise, istediği zaman abdest alır. Bu abdest ile, istediği kadar farz ve nafile kılar ve Kuran-ı kerim okur. Namaz vakti çıkınca abdesti bozulmuş olur. Her namaz vakti girdikten sonra, yeni abdest alıp, bu vakit çıkıncaya kadar her ibadeti yapar. Öğleden başka dört namazdan birinin vakti girmeden önce aldığı abdest ile, bu namazı kılamaz. Çünkü, öğle namazının vakti başlarken, bir namazın vakti çıkmıyor. Özür sahiplerinin, devam eden özürleri, abdestini boz... Devamı

Abdest duaları ve manaları

Abdest duaları ve manaları Sual: Abdest dualarının Arapçasını bilmeyen, Türkçesini okusa caiz midir? Başka bir şey okuyabilir mi? Her uzvu yıkarken nasıl dua etmelidir?CEVAPAbdest dualarını bilmeyen, Türkçesini okumalıdır. Türkçesini de bilmeyen kelime-i şehadet getirir veya bildiği başka duaları okur. Mesela Rabbena âtina...yı okur.Önce Euzü Besmele çekilir. Bize İslam dinini veren, imanı ihsan eden ve suyu temizleyici, İslamı nur kılan Allahü teâlâya hamdü senalar olsun denir. Her uzvu yıkarken aşağıdakiler gibi dualar okunur:Ağza su verirken: Ya Rabbi, Kur´an okurken, seni anarken, sa... Devamı

Abdestle ilgili hükümler

Abdestle ilgili hükümler

xc19

Sual: Diğer hak mezheplerimize göre abdest hükümleri nasıldır?CEVAPAbdestin farzları Hanefide 4tür: Kolları ve yüzü yıkamak, başı meshetmek ve ayakları yıkamak. Şafiide 6dır: Ayrıca niyet ve tertip de farzdır. Malikide 7dir: Niyet, muvalat (peş peşe yıkamak) ve delk (ovmak) da farzdır. Başın da tamamını meshetmek farzdır. Hanbelide 10dur: Tertip, muvalat, ağzı ve burnun içini yıkamak da farzdır. Başın da tamamını meshetmek farzdır [kulaklar başa dahildir]. Bes... Devamı

Misvak antiseptiktir

Misvak antiseptiktir Sual: Bazıları, (Dişlerin çürümesini önlemek için diş macunu kullanmalı, bir ağaç bir odun parçası olan misvakı kullanmamalıdır) diyorlar. Bunların iddiaları doğru mudur? CEVAPBu sözler art niyetli bir çıkıştır, bilimsel değildir. Misvakı, hatta diş macunlarının özelliğini bile bilmeyen sıradan kimselerin söylediği sözdür. Erak ağacından yapılan misvak, diğer ağaç dallarından farklıdır, güzel bir rayihası ve antiseptik özelliği vardır. Diş macunlarının zararlı olduğu meşhur yabancı tıp kitaplarında bile bildirilmektedir. Mesela, Larousse İllustre Medical isimli tıp k... Devamı

Mest üzerine mesh

Mest üzerine mesh Sual: Bir arkadaş "Kuranda abdest alırken ayakların meshedilmesi emrediliyor. Namaz vakitleri de üç olarak bildiriliyor. Şimdiki tatbikat yanlıştır diyor. Böyle bir şey var mı?CEVAPNamaz üç vakittir, ayaklar mesh edilir diye bir âyet yoktur. Abdest âyetinin meali şöyledir:(Ey inananlar, namaza kalktığınızda yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı meshedip topuk kemiklerine kadar ayaklarınızı yıkayın.) [Maide 6]Peygamber efendimiz senelerce abdest aldı, bir defa çıplak ayaklarına mesh ettiği vaki değildir. Mestlerine mesh ettiği ise vakidir. Bu konuda bir ç... Devamı

Peygamberliği

Peygamberliği Muhammed aleyhisselâm daha otuz yedi yaşında iken gâibden Yâ Muhammed diye nidâ olunduğunu duyardı. Otuz sekiz yaşında iken de bir takım nûrlar görmeye başladı. Bu hâlini sâdece hazret-i Hadîceye anlatırdı. Muhammed aleyhisselâma peygamberliğin verilmesinin yaklaştığı bu sırada, o zamânın meşhur ediblerinden Kus bin Sâide, Ukaz Panayırında deve üzerinde büyük bir kalabalığa karşı okuduğu hutbede Onun geleceğini müjdelemişti. Bu hutbeyi dinleyenler arasında Muhammed aleyhisselâm da bulunmuştu. Kus bin Sâide bu meşhur hutbesinin bir bölümünde şöyle demiştir: Ey insanlar! Geliniz... Devamı


Mekke devri

Mekke devri Muhammed aleyhisselâm vahyin bir müddet kesilmesinden sonra yine Hira Dağına çıkmıştı. Dağdan aşağı inerken bir ses duydu. Başını kaldırıp baktığında Cebrâil aleyhisselâmı gördü. Mübârek kalbi çarparak ve ürpererek evine dönüp; Beni örtünüz. dedi ve örtündü. Bu sırada Cebrâil aleyhisselâm Müddessir sûresinin; Ey örtüye bürünen (Muhammed aleyhisselâm)! Kalk da (kâfirleri Allahü teâlânın azâbı ile) korkut. Rabbini tekbir et, tâzim et! Giydiklerini temiz tut! Haram edeceğim şeylerden sakın! Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma! Rabin için sabret! Sûra üfürüldüğü zaman kâfirlere ... Devamı


Hasan bin Ali

Hasan bin Ali

Cennet gençlerinin efendisi.

Peygamber efendimizin, "Cennet gençlerinin seyyidi, efendisidir" buyurduğu, torunu Hazret-i Hasan, 625 senesinin Ramazan ayının ortasında doğdu. Peygamber efendimiz, kulağına ezan ve ikamet okuyup, ismini Hasan koydu. Doğumunun yedinci günü akika olarak iki tane koç kesti. Saçını da kestirip, ağırlığınca gümüş sadaka verdi.

Hep onu tutuyorsunuz Âlemlerin efendisi olan sevgili Peygamberimizin terbiyesiyle yetişip, büyüyen Hazret-i Hasan, mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Peygamberimiz, Hazret-iHasan´ı çok sever, ona şefkatl... Devamı


Abbâs Bin Abdülmuttalib

Abbâs Bin Abdülmuttalib

Peygamberimizin amcası.

Hazret-i Abbâs, gençlik zamanında, ticâretle uğraştı ve çok zengin oldu. Kardeşlerinin içinde en zengini oydu. Abisi Ebû Tâlibin ise mâli durumu çok kötü idi. Resûlullah efendimizin teklîfi ile Ebû Tâlibin oğlu Ukaylin yetişmesine yardımcı oldu ve abisinin yükünü hafifletti.

Resûlullah efendimiz, İslâmiyeti anlatmaya başlayınca, Hazret-i Abbâs muhâlefet etmeyip, akrabâlık şefkatinden dolayı, Peygamber efendimize yardımda bulundu ve destek oldu.

Biz Onu koruduk Müslüman olmadığı hâlde, Akabe bîatında Peygamber efend... Devamı


Abdullah Bin Abbâs

Abdullah Bin Abbâs

Tefsîr âlimlerinin şâhı.

Resûlullah efendimiz Mekkede iken, Abdullah ibni Abbâsın annesine buyurmuştu ki: - Senin bir oğlun olacak. Doğduğu zaman bana getir!

Çocuğu getirdiklerinde, kulağına ezân ve ikâmet okuyup, ismini Abdullah koydular. Allahım! Onu dinde fakîh kıl ve kitabını ona öğret diyerek duâ ettiler. Sonra annesinin kucağına verip buyurdular ki: - Halîfelerin babasını al, götür!

Abbâs bunu işitip, bu durumu Peygamber efendimize gelip sorunca, Evet, böyle söyledim. Bu çocuk halîfelerin babasıdır buyurdu.

Hepsi onun soyundan old... Devamı


Berâ Bin Âzib

Berâ Bin Âzib

Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî.

Berâ bin Âzib, Resûlullahın hicretinden önce Medîne-i münevverede küçük yaşta iken Müslüman oldu. Babası Âzib de Sahâbî idi. Dînî hükümleri Peygamberimizden önce hicret eden Eshâb-ı kirâmdan ve babasından öğrendi. Hazret-i Berâ, Resûlullahın ve diğer sahâbenin hicretlerini şöyle anlatıyor:

Medîne halkının sevinci "Resûlullahın Eshâbından Medîne´ye ilk gelenler, Mus´ab bin Umeyr ile Abdullah İbni Ümmi Mektûm idi. Bunlar Medîne´deki Müslümanlara Kur´ân-ı kerîm okutuyorlardı. Sonra Bilâl-i Habeşî, Sa´d bin Ebi Vakkâs,... Devamı


Ebû Mûsel-Eş´arî

 Ebû Mûsel-Eş´arî

Kur´ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden.

Ebû Mûsel-Eş´arî, Müslüman olmasını, Buhârî ve Müslim´in ittifakla bildirdiği hadîs-i şerîfte şöyle anlatmaktadır:

Biz Yemen´de iken Peygamber efendimizin ortaya çıkışı haberi bize ulaştı. Ben, iki ağabeyim, Ebû Bürde ve Ebû Rûhem ve Eş´arî kabîlesinden 52 kişi bir gemiye bindik ve Resûlullahı görmek için yola çıktık. Ancak gemimiz hava muhâlefeti sebebiyle bizi Habeşistan´a çıkardı.

Burada oturmamazı emretti Habeşistan´da Ca´fer bin Ebû Tâlib ile buluştuk ve Müslüman olduk. Hazret-i Ca´fer dedi ki: -... Devamı


Ebüdderdâ

Ebüdderdâ

Kâdılık yapan sahâbîlerden.

Ebüdderdâ hazretleri, Bedir seferi sırasında Müslüman oldu. Önceleri puta tapardı. Bir gün Ebüdderdânın ana bir kardeşi Abdullah bin Revâha ile Muhammed bin Mesleme, Ebüdderdânın bulunmadığı bir sırada evine girerek putunu kırdılar.

Niye mâni olamadın? Ebüdderdâ, eve dönünce, hem putun kırıklarını topluyor, hem de diyordu ki: - Yazıklar olsun sana! Ne diye seni kıranlara mâni olmadın? Onları ne diye üzerinden defedemedin?

Zevcesi Ümmüdderdâ dedi ki: - Eğer o, bir kimseye fayda verebilse veya gelecek bir zararı önleyebilse id... Devamı


Enes Bin Mâlik

Enes Bin Mâlik

Resûlullahın hizmetçisi.

Medîneli çocuklar hem koşuyor, hem de sevinçle bağırarak etrafı çınlatıyorlardı: - Resûlullah efendimiz geldi! Kâinâtın efendisi geldi!

Günlerce, aylarca, beklenen Allahın Resûlü işte geliyordu...

Çocuklar arasında en coşkulusu, şüphesiz Hazret-i Enes idi. Ancak 9-10 yaşlarındaydı. Bütün varlığıyla koşuyor, sevinç çığlıkları atıyordu. Dikkatle bakmasına rağmen, Âlemlerin Efendisini bir türlü göremedi.

Müjdeyi verin! Bir müddet daha, o heyecanla koştular, bağırdılar. Nihayet Kusvâ adlı develeri üzerinde, Resûlullah e... Devamı


Hadice-tül Kübra

Hadice-tül Kübra

Peygamberimizin ilk hanımı.

Hazret-i Hadice; güzelliği, malı, aklı, iffeti, hayâsı ve edebi ile Arabistan´da büyük şöhreti olan bir hanımefendi idi. Bu sebeple, her taraftan kendisine talip olan ve rağbet eden pek çok kimse vardı. Fakat gördüğü bir rüya gereği, o hiç kimseye iltifat etmemişti.

Gerçekleşen rüya Rüyasında, gökten ay inip koynuna girmiş, ayın nuru, koltuğundan çıkıp, bütün âlemi aydınlatmıştı. Sabahleyin, bu rüyayı, akrabasından olan Varaka bin Nevfel´e anlattı. Varaka dedi ki: - Ahir zaman Peygamberi, seninle evlenir ve senin zamanında O... Devamı


Hafsa Binti Ömer

Hafsa Binti Ömer

Peygamberimizin hanımlarından.

Hazret-i Ömerin kızı olan Hazret-i Hafsa, önce Huneys bin Huzafe ile evlendi. Huneys ile ilk muhacirlerden olup, önce Habeşistana, sonra Medineye hicret etti. Huneys, Bedir ve Uhud gazvelerine katılıp, Uhudda yaralanıp, Medinede sehit oldu.

Hazret-i Hafsa, genç yaşında dul kalınca; babası Hazret-i Ömer hicretin üçüncü yılında, Hazret-i Ebu Bekire ve Hazret-i Osmana, Kızımı alır mısınız diye teklif etmiş, onlar da, Düşünelim demişlerdi.

Sebebi nedir? Birgün Resulullah efendimiz, her üçü ve başkaları yanında iken, Ha... Devamı


Huzeyfe Bin Yemân

Huzeyfe Bin Yemân

Sevgili Peygamberimizin sırdaşı.

Huzeyfe bin Yemân hazretleri şöyle anlatıyor: "Hendek savaşının en şiddetli safhaya ulaştığı bir sırada, bir gece yarısı Eshâb-ı kirâmdan bir grup olarak Resûlullahın yanında idik. Öyle bir gecede bulunuyorduk ki, ondan daha karanlık bir gece görmemiştik. Bu şiddetli karanlıkla birlikte gök gürültüsünü andıran korkunç bir rüzgâr da esmeye başlamıştı.

Ok ve taş atma Bu sırada müşrik ordusu, telâşa kapılıp, kendi aralarında anlaşmazlığa düşmüşlerdi. Peygamber efendimiz bize onların bu hâlini haber verdi. Resûluluh efendi... Devamı


Nu´man Bin Mukarrin

Nu´man Bin Mukarrin

Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından.

Hazret-i Ömer, Eshâb-ı kirâmı toplayıp sordu: - Ben bir ordu teşkil edip, İran üzerine göndermek istiyorum. Bu husûstaki görüşünüz nedir?

Çeşitli fikirler ortaya atıldı. Eshâbdan birisi şunu teklif etti: - Şam ve Yemen ordusu tamamen İran hudûduna hareket etsin. Sen de Mekke ve Medîne halkı ile Basra ve Kûfe tarafına git, bütün Müslümanları kâfirlerin üzerine gönder!

Hazret-i Ali kalkıp fikrini beyân etti: - Ey mü´minlerin emîri! Şam askerini İran´a gönderirsen, Rumlar onların çoluk çocukları üzerine s... Devamı


Saîd Bin Âmir

Saîd Bin Âmir Hazret-i Ömer´e benzeyen vâli.Saîd bin Âmir hazretleri, Yermük savaşından sonra Abbâs bin Ganem´den boşalan Humus vâliliğine ta´yîn edildi. Vâli olmayı pek istemiyordu, ancak Hazret-i Ömer´in emrine itâ´at ederek Humus´a geldi. Vâliliği zamanında çok dikkatli ve âdil hareket eden Hazret-i Saîd, son derece fakir bir hayat yaşadı. Rüşvet alan Cehennemdedir Herkes bu hayatına şaşırıp, hayret ediyordu. Hazret-i Ömer, Şam´a teşrif ettiği zaman oradan Humus´a geçti. Humus´ta fakirlerin bir listesinin çıkarılmasını isteyen Hazret-i Ömer, fakirlerin içerisinde Saîd bin Âmir hazretle... Devamı

Seleme Bin Ekvâ

Seleme Bin Ekvâ Piyâdelerin en hayırlısı.Hudeybiye anlaşmasının yapıldığı günlerdeydi. Hudeybiye´de endişeli ve huzursuz bir bekleyiş hâkimdi. Eshâb-ı kirâm, Semüre ağacının altında toplanmış, hayatları üzerine Allahın Resûlüne bî´at ediyorlardı. Aralarında kuvvetli ve cesûr bin sahâbî olan Seleme bin Ekvâ da vardı. Resûlullah efendimiz: - Seleme nerede, gelip bî´at etsin! diye seslendi. Seleme tekrar bî´at etti. Bu hâl üç defa tekrarlandı. Hazret-i Seleme her bî´at sonunda Resûlullaha olan bağlılık için tam üç defa söz vermişti. Amcanla senin hâlin Peygamber efendimiz Seleme´yi silahsız ... Devamı

Ubâde Bin Sâmit

Ubâde Bin Sâmit Akabe bî´atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî.Resûlullah efendimiz hicretten sonra Medîne´de, Yahûdîlerle antlaşma yapmışlardı. Buna göre Yahûdîler, Müslümanlara saldırmıyacaklar, onların düşmanlarına yardım etmiyeceklerdi! Buna rağmen, Yahûdîler sözlerinde durmadılar ve Müslüman kanı dökmekten çekinmediler. Medîneli Yahûdîler, üç kabîle hâlinde yaşıyorlardı. Kureyzâ, Nâdir ve Kaynukaoğulları. En cesûrları, Kaynuka Yahûdîleriydi. Pek sağlam bir kalede oturuyorlardı. Kuyumculuk ve tefecilikle geçinirlerdi. Savaşmasını bilmiyenler Müslümanların Bedir zaferinden sonra, h... Devamı

Ukbe Bin Âmir

Ukbe Bin Âmir Eshâb-ı suffadan.Ukbe bin Âmir, Medîne otlaklarında koyun güderdi. Peygamber efendimizin Medîne´ye hicret ettiğini de dağda haber almıştı. Artık orada duramazdı. Gidecek, o yüce Peygamberi görecekti. Koyunları oracakta bıraktı, doğruca Medîne´nin yolunu tuttu. Geldi, Resûlullahı sordu. Misâfir kaldığı evi öğrenir öğrenmez soluğu huzurunda aldı. Suffa eshâbından oldu Kâinatın Efendisini karşısında görünce çok sevindi, birden dünyası genişledi, gönlü aydınlandı. Uçacak gibiydi. İçi içine sığmıyordu. O zamana kadar böyle bir heyecan yaşamamış, bu kadar sevinmemişti. Rûhundaki d... Devamı

Ümm-i Habîbe

Ümm-i Habîbe Peygamberimizin hanımlarından.Ümm-i Habîbe, ilk önce Resulullahın halasının oğlu Ubeydullah bin Cahş ile evlendi. Kocasıyla birlikte İslâmiyeti kabul eden ilk müslümanlardandır. Mekkedeki kâfirlerin, müslümanlara eziyet ve zararları dayanılmayacak bir dereceye geldiğinde, Habeşistana hicret ettiler. Kızı Habîbe, Habeşistanda doğdu. Kocası Ubeydullah bin Cahş, papazların propagandalarına aldanıp, fakirlikten kurtularak, dünya malına kavuşmak için mürted oldu. Dinini bıraktı. Dünyaya değişmeyeceğini bildirdi Ümm-i Habîbe kocasının mürted olacağını rüyasında görmüştü. Rüyada, ko... Devamı

Ümm-i Hânî

Ümm-i Hânî Hazret-i Alinin kızkardeşi.Peygamber efendimiz hicretten bir yıl önce Tâife gidip, Tâif halkına bir ay nasîhat edip, onları îman etmeye dâvet etmişti. Tâif halkından hiç kimsenin îman etmemesi ve işkence yapmaları üzerine Mekkeye dönmüştü. Misâfir geldim Çok üzgündü ve her taraf düşman doluydu. Bir gece Mekkede Ümm-i Hânînin Ebû Tâlib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümm-i Hânî, o zaman îman etmemişti. Peygamber efendimiz kapısını çaldı. İçeriden Ümm-i Hânînin sesi duyuldu: - Kimdir o? - Amcanın oğlu Muhammedim, kabûl edersen, misâfir geldim. - Senin gibi doğru sözlü, emin, as... Devamı

Kadınlar muayyen günlerinde iken

Sual: Muayyen günlerimizde neleri okuyup, neleri okuyamayız? Daha doğrusu bu günlerimizde yasak olan-olmayan şeyler nelerdir?CEVAPHayz ve nifaslıya yasak olanlar:1- Namaz kılamaz. Hadis-i şerifte de, (Hayzlı kadın namaz kılamaz) buyuruldu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)2- Oruç tutamaz. [Hazret-i Âişe validemizin naklettiği hadis-i şerifte, hayzlı iken tutulamayan oruçlar kaza edilir, kılınmayan namazlar affolur. (Buhari)]3- Kur´an okuyamaz. Hadis-i şerifte, (Hayzlı ve cünüp, Kur´an-ı kerim okuyamaz) buyuruldu. (Tirmizi) 4- Mushafa el süremez. Kur´an-ı kerimde mealen, (Kur´ana temiz olanlardan baş... Devamı

İtikâf nedir, kadınlar nasıl yapar?

Sual: İtikâf nedir? Kadınlar evde itikâfa nasıl girer?CEVAPRamazan ayının son on gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye, itikâf denir. Ramazan-ı şerifte itikâf, sünnet-i müekkededir. Ancak itikâf, sünnet-i kifaye olduğu için bir mahallede birkaç kişi itikâfa girerse, diğerlerinden bu sünnet sakıt olur. Bu bakımdan imkanı olanlar itikâfa girmelidir! İtikâf eden kimse camide yiyip içer, yatar. Abdest için dışarı çıkabilir. Birkaç hadis-i şerif meali şöyledir:(İtikâfta olan, günahlardan uzaklaşır, her iyiliği işlemiş gibi sevaba kavuşur.) [İbni Mace](Bir devenin iki sağımı kadar it... Devamı

Nafile oruç ve fazileti

Sual: Nafile orucun da sevabı olur mu?CEVAPOruç kazası olmayanın nafile oruç tutması çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Bir gün nafile oruç tutana kimseye, yeryüzü dolusu altın verilse, o orucun sevabını karşılamaz.) [İbni Neccar](Gizleyerek, bir gün nafile oruç tutana, Allahü teâlâ, Cennetini ihsan eder.) [Hatib]Sual: Ramazandan sonra her ay oruç tutmak isteyen hangi günler tutmalıdır?CEVAPHer ay 3 gün oruç tutmak çok iyidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:(Her [kameri] ayda, üç gün oruç tutmak, bütün yılı oruçlu geçirmek gibi sevaptır.) [Buhari](İbrahim aleyhisselam, her ayd... Devamı

Orucu bozan şeyler

Sual: Ramazan orucunu bozan şeyler nelerdir?CEVAPRamazan orucunu bozup, yalnız kaza gerektiren şeyler şunlardır:1- Boğaza kar ve yağmur kaçması,2- Astım spreyi kullanmak,3- Zorla bozdurulmak,4- Burna sıvı ilâç koymak,5- Burna kolonya çekmek, [Koklamak bozmaz.]6- Mukimken başladığı orucu, seferde bozmak,7- Ud ağacını, amberle tütsülenip dumanını çekmek,8- Başkasının içtiği sigara dumanını isteyerek çekmek,9- Kulağın içine ilâç damlatmak, kulağı ilaçlı suyla yıkamak,10- Derideki yaraya konan ilâcın sindirim yoluna girmesi,11- Vücuda ilaç şırınga etmek,12- İsteyerek, zorlayarak ağız dolusu kusmak... Devamı

Orucu bozan ve bozmayan durumlar

Sual: Ağzın içindeki çürük dişe konan ilaç, orucu bozmuyor da, dil altına konan hap, niçin orucu bozuyor? Vücuttaki sağlam deriye konan ilaç emilse bile orucu bozmuyor da, ağızdaki sağlam deriye konan ilaç emildiği için niye orucu bozuyor?CEVAPDilaltındaki deri, vücudun dışındaki deri değildir. Yumuşak, kaygan bir dokudur. Tıpta buna mukoza deniyor. Çok farklı özelliğe sahiptir. Birbiri ile asla mukayese edilmez. Dişin yapısı da mukozanın yapısından farklıdır. Bu hususta uzman doktorumuz diyor ki:Dilaltına ilaç konunca, sinir sisteminin uyarısı ile beyne çok acil haber gider. Beyin, dilaltında... Devamı

Oruçla ilgili çeşitli sual cevaplar

Sual: Derslerimi daha iyi anlamak için, bazı günler oruç tutmasam, bayramdan sonra kaza etsem sakıncası var mı?CEVAPOruç tutmak, derslere engel olmaz. Bilakis destek olur. Mide çok doyarsa insanın kafası o kadar çalışmaz. Aç olanın zekası keskin, anlayışı kuvvetli olur. Bu, daha işin tıbbi yönü. Allahü teâlânın rahmeti ihsanı ise ayrı. Onu akıl almaz. Ders için oruç tutmamak haram olur. Ramazan günü oruç tutmak büyük nimettir. Bu nimetten mahrum kalmamalı. Oruç tutmayı ganimet bilmelidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(Ramazanda bir gün oruç tutmayan, onun yerine bütün yıl oruç tutsa, o bir... Devamı

Ağızdaki kan ve oruç

Sual: S. Ebediyyede, (Ağız bazen bedenin içi sayılır. Bunun için, oruçlu kimse, tükürüğünü yutarsa, orucu bozulmaz. İnsanın içindeki necasetin mideden bağırsağa geçmesi gibi olur. Ağızdaki yaradan veya diş çektirmeden, iğne yapılan yerden yahut mideden ağza kan çıkması, abdesti ve orucu bozmaz) deniyor. Buradan iğne yapmanın orucu bozmadığı mı anlaşılıyor?CEVAPHayır, iğne yapılınca dört mezhepte de oruç bozulur. Orada oruçla abdest bir arada bildirilmiştir. Teker teker yazarsak anlaşılması kolay olur:1- Ağızdaki yaradan kan çıkınca, oruç da abdest de bozulmaz. Kan yutulursa oruç bozulur, abdes... Devamı

Abdest

Abdest´in nasıl alınacağını anlatan video...

... Devamı

Abdest-Gusül-Teyemmümün

Abdest-Gusül-Teyemmümün Alinisi islami video burda özel

... Devamı

Cuma günü

Sual: Cumanın özelliği nedir? Niye kıymetlidir?CEVAP1- Bir hadis-i şerif meali şöyledir:(Allah katında günlerin efendisi Cumadır. O kurban ve Ramazan bayramı günlerinden de faziletlidir. Cuma gününde şu beş özellik vardır: 1- Hazret-i Âdem o gün yaratıldı. 2- O gün yeryüzüne indirildi. 3- O gün vefat etti. 4- O günde öyle bir an vardır ki, günah veya akrabalarla ilişkiyi kesme konularında olmamak şartıyla kul Allahü teâlâdan bir şey isterse Allahü teâlâ mutlaka onu verir. 5- Kıyamet o gün kopacaktır. Allaha yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yo... Devamı

İbadet Neye Denir ?

İbadet Neye Denir İbadet, Allah´a tâzim ve saygı göstermek ve O´nun verdiği nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir. Niçin İbadet Ediyoruz Bizi yoktan var eden ve yaşatan Allah´tır. Yüce Allah; Vücudumuzu, gören gözler, işiten kulaklar ve konuşan dil gibi mükemmel organlarla donattı. Diğer canlılardan farklı olarak bize akıl verdi ve varlıklar arasında seçkin bir duruma yükseltti. Bunlardan başka, yaşayabilmemiz için teneffüs ettiğimiz havadan, içtiğimiz suya kadar sayısız nimetler verdi. Ayrıca bizi yalnız bırakmadı, Peygamberler ve kitaplar göndererek dünyada ve ahirette mutlu o... Devamı


Ezan İle İlgili Konular

Ezan İle İlgili Konular(1) Bilal Radiyallahu Anhın Ezanı(21) Abdullah bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) namaz vakitlerinde insanları toplamak için çan (zil) yapılmasını emredince, rüyamda bir şahıs etrafımda elinde çanla dolaştı.Ben o şahsa:Ey Allahın! Kulu, elindeki o çanı satar mısın? dedim.O şahıs:Çanı ne yapacaksın? dedi.Ben:Onunla insanları namaza çağıracağım dedim.O şahıs:Sana çandan daha hayırlı bir şeye delillik edeyim mi? dedi.Ben:Evet dedim.O şahıs:Allah-u Ekber Allah-u Ekber, Allah-u Ekber Allah-u EkberEşhedü Ella İlahe İllallah, Eşhed... Devamı


Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde