Allah için -Allah Baba- ifadesini kullanmak doğru mu ?

Kategori : Soru Cevap Bölümü

Allah için "Allah Baba" ifadesini kullanmak doğru mu ?

İslamiyette Allah`a babalık ve oğul isnadı yapılamaz, caiz de değildir. Çünkü bu ifade Hristiyanların Hz. İsa` ya "Allah` ın oğlu" demeleri ve Allah`a da "Baba" demeleri ile bizim de dilimize geçmiş bir ifadedir. Böyle bir sözü, bir Müslümanın söylemesi düşünülmez. Çünkü mesele doğrudan doğruya Allahın birliği ile alakalıdır.

Bir kere bütün babaları ve oğulları, erkekleri ve kızları yaratan Allahtır. Yaratıcı, yaratılan olamaz. İslamî deyimle Hâlık, mahluk olmaz. Böyle bir sözü ve inancı kesin olarak Kuran reddeder. İhlas suresi Cenab-ı Allah`ı "O doğurmamış ve doğurulmamıştır" şeklinde anlatır. Yani, doğanlar ve doğurulanlar Yaratıcı ve Allah olamaz.

Enam Suresinde de, "O gökleri ve yeri yoktan ve benzersiz şekilde yaratandır. Onun eşi olmaksızın çocuğu nasıl olur? Her şeyi O yaratmıştır, O her şeyi hakkıyla bilir." (6:101)

"Yahudiler, `Üzeyir Allahın oğludur` dediler. Hıristiyanlar da Mesih Allahın oğludur dediler. Bu onların kendi ağızlarıyla uydurdukları sözlerdir ki, kendilerinden önce kâfir olanların sözlerine benzetiyorlar. Allah onları kahretsin, nasıl da saptırılıyorlar." (Tövbe, 9:30)

Hıristiyanlar, Mesih İsaya "Allahın oğludur" demekle kalmadılar, daha da ileri giderek yine Kuran anlatımıyla, " `Allah, Meryem oğlu Mesihin kendisidir` diyenler de kâfir oldular, Allah üçün üçüncüsüdür` diyenler de kâfir oldular." (Maide, 5:72-73)

Bu yanlış inancı, Kuran aynı âyette düzeltir ve "Oysa tek bir Yaratıcıdan başka hiçbir tanrı yoktur der.

Yabancı filmlerdeki sözler olduğu gibi tercüme ederek söylendiği ve bazı eski Türk filmlerinde düşünülmeden bilinçsizce kullanıldığı için bu batıl inanç ve ifade, dilimize bu filmler ve içimizdeki Rum ve Ermeni vatandaşların kanalıyla geçmiştir. Böyle bir sözü söylemek Allah korusun insanı inançsızlığa ve küfre götürür.

Farkına varmadan, sözün nereye gittiğini, nasıl bir sonuç doğurduğunu bilmeden söyleyenler, meseleyi fark eder etmez, yanlışını anlar anlamaz, tövbe istiğfar eder, Allahtan af ve mağfiret dilerlerse, inşaallah Allah affeder. Fakat anlamını bilerek söyleyen, "Ne yapalım, bir defa dil alışkanlığıdır" diyenler, imanlarını tehlikeye atacak kadar uçurumun kenarında olurlar.

ismail 02-12-2009 15:04 Edit:02-12-2009 15:05
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde