Abdestle ilgili hükümler

Kategori : Resimlerle Abdest

Abdestle ilgili hükümler

xc19

Sual: Diğer hak mezheplerimize göre abdest hükümleri nasıldır?
CEVAP
Abdestin farzları Hanefide 4tür: Kolları ve yüzü yıkamak, başı meshetmek ve ayakları yıkamak.

Şafiide 6dır: Ayrıca niyet ve tertip de farzdır.

Malikide 7dir: Niyet, muvalat (peş peşe yıkamak) ve delk (ovmak) da farzdır. Başın da tamamını meshetmek farzdır.

Hanbelide 10dur: Tertip, muvalat, ağzı ve burnun içini yıkamak da farzdır. Başın da tamamını meshetmek farzdır [kulaklar başa dahildir]. Besmele çekmek ve niyet abdestin sıhhatinin şartı olarak farzdır.

Hanefi ve Şafiide niyet yüzü yıkarken, Maliki ve Hanbelide elleri veya yüzü yıkarken yapılır.

Başı tamamını meshetmek Maliki ve Hanbelide farz, Hanefi ve Şafiide sünnettir.

Deriden kan çıkınca, Hanefide abdest bozulur. Diğer üç mezhepte bozulmaz.

Deve eti yemek ve ölü yıkamak Hanbelide abdesti bozar, diğer üç mezhepte bozmaz.

Mahrem olmayan kadının eline veya derisine çıplak olarak dokununca Şafiide abdest bozulur. Hanbeli ve Malikide şehvetli dokunursa bozar. Hanefide şehvetli de olsa bozmaz.

ismail 01-12-2009 20:40
    Alakalı Konular: abdestabdest nasıl alınır
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde