HZ. ELYESA\´ (a.s.)

Kategori : Peygamberlerin Hayatı

 

İsrailoğulları´na gönderilen peygamberlerden biri.

Elyesa´ (a.s.)´ın ismi Kur´an´da iki defa geçmekte (el-En´âm, 6/86 ve Sid, 38/48). Ahd-i Atık´te de Elîşa´ seklinde zikredilmektedir (Ahd-i-Atık, I. Kırallar, XIX, 16, 17, 19). İslâm kaynakları ondan Elyesa´ b. Uhtûb ismiyle bahsederler.

Elyesa´ (a.s.), küçüklüğünde kötürüm bir vaziyetteydi. O sırada İsrailoğullarının peygamberi olan Hz. İlyâs, bir gün yahudilerin azgınlığından kaçarak dul bir kadın olan Elyesa´ın annesinin evine sığınmış, kendisini koruyan bu kadının kötürüm oğluna yaptığı dua kabul olunarak Elyesa´ sıhhatine kavuşmuştu. Bunun üzerine Elyesa´, Hz. İlyâs´a iman edip ona tâbı oldu, hizmetinde bulundu, her gittiği yere onunla birlikte gitti.

Hz. İlyâs´tan sonra İsrailoğullarının ıslâhı ile meşgul olan, onlara va´z ve nasihatlerde bulunan Elyesa´ (a.s.) Cenâb-ı Hak tarafından peygamberlikle görevlendirildi. Hz. Elyesa´, hak dini tebliğ görevini var gücüyle yerine getirmeye çalışmasına rağmen İsrâiloğulları günden güne azıtıyorlardı.

Tevhîd düşüncesini yerleştirdikten sonra ruhunun alınmasını niyâz eden Elyesa´ (a.s.)´ın bu duası kabul olundu ve o, yerine halef olarak Zü´l-Kifl (a.s.)´ı bırakarak vefât etti.

ismail 30-11-2009 21:43
    Gelişmiş editor için Javascript açık olmalıdır
    Hac ve Umre Malzemeleri © 2009
    Hac - Umre ve İslamiyet Hakkında Genel Bilgiler Sİtemizde